Skapa konto?

Du börjar med att registrera dig på tecta.se och verifierar din identitet med BankID.  Vi har valt att använda oss av verifiering via BankID för att det är ett tryggt och enkelt sätt att verifiera sig. Efter det börjar du bygga ditt fastighetsbestånd, skapar hyresobjekt och hyresgäster. Kom igång med hyresavtalen och aviseringen samt bjuder in medarbetare till dina fastigheter.