Hjälp!

Här har vi samlat information som kan hjälp dig! Om du fortfarande inte har fått de svar du önskat kan du kontakta vår support!

Search
Generic filters

Fastighet

En fastighet är en avgränsad del mark. Med Tecta kan du koppla en eller flera fastigheter till en hyresvärd. Har du exempelvis flera ingångar på en fastighet och vill dela upp dessa kan du enkelt skapa separata fastigheter för dessa.

Hyresvärd

En hyresvärd är i regel den person eller firma som äger fastigheten. Det är genom hyresvärden som fastigheten, hyresobjekten, hyresgästen, kontrakten och aviseringen kopplas samman för att få Tecta att fungera.

Hyresobjekt

Ett hyresobjekt kan antingen vara en lägenhet, lokal, lager, förråd, parkeringsplats eller garageplats. När du skapar hyresobjektet kopplar du det till den fastigheten som den tillhör, och kan därefter skapa tillhörande avtal.

Hyresgäst

En hyresgäst kan vara en privatperson eller ett företag. I Tecta kan du samla alla dina hyresgäster och ange information så som hyresfrekvens, distributionssätt för avier, med mera.

Hyresavtal

Skapa dina hyresavtal genom Tectas färdiga mallar, alternativt ladda upp dina egna avtal. Tecta tillhandahåller mallar för avtal för lägenhet, lokal, lager, förråd, parkeringsplats samt garageplats.

Hyreshöjning

I Tecta kan du enkelt justera hyran med hjälp av KPI eller procent. Under indexreglering har vi samlat avtalen som rör objekten lokal, garageplats, parkeringsplats och lager/förråd.

Avisering

Tectas system generar automatiskt hyresavierna den 1: a i varje månad eller kvartal beroende på inställningen, du som fastighetsägare ansvarar sedan för när du vill skicka ut dem till dina hyresgäster. 

Kreditkontroll

Gör en kreditkontroll ifrån Tectas system innan du skriver avtal med hyresgästen. Vi erbjuder en integrationslösning som tillåter dig som hyresvärd att göra en kreditkontroll på din hyresgäst innan ni ingår i ett avtal.

Bokföring

Bokföring i Tecta är enkelt. Oavsett om det gäller utskick av avier, inbetalningar, krediteringar, moms eller periodiseringar. Ditt arbete som fastighetsägare förenklas genom att transaktioner automatiskt blir verifikationer.

Rapporter

Debiteringslistor, förfallna fodringar, vakanslista, hyresgästsammanställning, avtal om löper ut. Se vad som kostar pengar i er verksamhet och få kontroll över ditt bestånd.

Licens

Tecta är ett så kallat SaaS-bolag, vilket innebär att vi är en typ av molntjänst som tillhandahåller programvara över internet. Att logga in i systemet och att bli kund är helt gratis, du kan på så sätt utforska tjänsten utan att det kostar dig någonting. 

Administration

Du börjar med att registrera dig på tecta.se och verifierar din identitet med BankID. Efter det börjar du bygga ditt fastighetsbestånd, skapar hyresobjekt och hyresgäster. Kom igång med hyresavtalen och aviseringen samt bjuder in medarbetare till dina fastigheter. Se till att få full koll på dina fastigheter.

Marknadsplats

Förutom det som ingår i Tectas standard fastighetssystem kan du som fastighetsägare lägga till olika typer av integrationer för att göra ditt livs som fastighetsägare enklare. 

Inkassoservice

Att behöva driva in skulder kan vara tröttsamt och tär oftast på kundrelationen. Vi vet vad som krävs för att du ska få betalt utan att kundrelationen tar skada.

Aviseringsservice

Låt oss hantera din avisering, välj enbart är när avierna ska skickas och till vem. Vi sköter din distribution, påminnelser, inkasso och även ärenden till Kronofogden. Du får mer tid över till viktigare saker – ditt företag.

Fortnox

Välj mellan två integrationer, antingen skickas kopia av hyresavin till Fortnox fakturering eller så skickas konteringen till Fortnox bokföring.

Frågor & Svar

Några av de vanligaste frågorna vi får.

Allmänt

Tecta bygger nästa generations digitala verktyg för fastighetsbranschen.

Tecta är ett så kallat SaaS-bolag tillhandahåller en molnbaseradtjänst för fastighetsägare som behöver stöd med den tekniska och ekonomiska förvaltningen. I Tectas system kan du bland annat få fullkontroll över ditt fastighetsbestånd, koppla dokument till fastigheten, skriva avtal med dina hyresgäster antingen via att använda Tectas mallar eller att du laddar upp dina egna avtal, självklart kan du signera avtalen med BankID. Kreditkontrollera hyresgästen innan ni skriver hyresavtal. Avisera dina hyresgäster genom Tectas system, med en integration mot ditt ekonomisystem så bockas dina avier av automatiskt. Kommunicera med dina hyresgäster direkt ifrån systemet, slipp att lägga lappar i brevlådan eller sätta upp lappar i trappuppgången. Ta emot felanmälningar och uppgifter, och fördela ut de på dina medarbetare, tagga upp de olika felanmälningar eller uppgifterna så att ni senare lätt kan ta ut rapporter.

Tecta tillämpar en prenumerationsmodell, vilket innebär att du betalar för det du använder. Att logga in i systemet och att bli kund är helt gratis, du kan på så sätt utforska tjänsten utan att det kostar dig någonting. När du vill koppla en hyresgäst till ett hyresobjekt så behövs en licens, en licens kostar olika beroende på vilken typ av objekt det är du ska hyra ut. Tanken med detta är att du inte ska betala för något som du inte använder. Har du t.ex. inget aktivt avtal med en hyresgäst och din lägenhet eller lokal står tom, så kan du ta bort licensen. När du senare har ett en hyresgäst som du ska skriva avtal med så lägger du bara till licensen igen. Du kan närsomhelst uppgradera och nedgradera antalet licenser så länge de inte är bundna i hyresavtal med hyresgäster, du kan således börja med ett hyresobjekt och en hyresgäst för att testa på tjänsten innan du bestämmer dig fullt ut.
Du som fastighetsägare kan även lägga till tilläggstjänster för att förbättra din upplevelse av tjänsten, t.ex. integration mot ditt ekonomisystem osv.
Fakturering sker separat per hyresvärd, beroende på hur många licenser samt andra tjänster du använder i tjänsten.

Du börjar med att registrera dig på tecta.se och verifierar din identitet med BankID. Efter det börjar du bygga ditt fastighetsbestånd, skapar hyresobjekt och hyresgäster. Kom igång med hyresavtalen och aviseringen samt bjuder in medarbetare till dina fastigheter. Se till att få full koll på dina fastigheter.

Vi har valt att använda oss av verifiering via BankID för att det är ett tryggt och enkelt sätt att verifiera sig.

Tectas tjänst riktar sig fastighetsägare och förvaltare som behöver ett molnbaserat fastighetssystem.

Tecta vänder sig till alla fastighetsägare som vill få koll på sin ekonomiska- och tekniska förvaltning.

Tecta tjänar pengar på de licenser samt tilläggstjänster som du använder dig av. Avgifterna faktureras per hyresvärd/bolag. Det innebär att du som fastighetsägare kan ha antingen en/ett hyresvärd/bolag kopplad till en fastighet eller en/ett hyresvärd/bolag kopplad till flera olika fastigheter.

Din personliga information är trygg hos oss. Personliga uppgifter är alltid skyddade och visas aldrig utåt. Alla personuppgifter och transaktioner hanteras enligt strikt säkerhetsstandard.

Du som fastighetsägare kan bjuda in dina medarbetare till dina fastigheter, du kan själv välja vilka fastigheter som du vill att de ska få tillgång till. Om en medarbetare behöver tas bort eller läggas till ifrån en fastighet så administrerar du det enkelt i tjänsten. När du bjuder in dina medarbetare kommer de få ett mail, de loggar också in med BankID för att komma åt tjänsten.

Om du vill ta bort ditt konto kontaktar du kundtjänst som kommer att hjälpa dig.

För hyresvärden

  • Få full kontroll på ditt fastighetsbestånd, lägenheter och hyresgäster.
  • Skapa avtal eller ladda upp dina egna avtal och koppla dessa mot den lägenheten/lokalen och hyresgästen som ska hyra den. För lokalavtal kan du applicera rabatter, omsättningshyra, indexering med mera. Självklart kan du och din hyresgäst signera avtalet med BankID eller skriva ut och skriva under det tillsammans med kunden på traditionellt sätt..
  • Avisera dina hyresgäster direkt ifrån Tectas system, integrera mot ditt ekonomisystem och dina avier bockas av automatiskt.
  • Ta kontroll över din tekniska förvaltning, i Tectas tjänst kan ni lätt fördela ut de felanmälningarna eller uppgifterna som finnas. Se till att tagga upp de för bästa uppföljning. Få kontroll på dina nycklar och självklart kan du göra en besiktning.
  • Låt dina hyresgäster boka bastun, festlokalen eller övernattningslägenheten.
  • Gör en kreditbedömning på dina hyresgäster innan ni skriver avtal.

En hyresvärd är i regel den person/firma som äger fastigheten. En hyresvärd behövs i vårt system då fastigheten, hyresobjekten, hyresgästen, kontrakten och aviseringen kopplas samman med hyresvärden.

Du börjar med att skapa en hyresvärd, hyresvärden kopplas sedan till fastigheten. Har du flera ingångar på fastigheten, t.ex. 1,2,3 eller A, B, C och vill dela upp dessa behöver du skapa separata fastigheter. Du kan
dock koppla alla till samma hyresvärd.

Du skapar sedan hyresobjekten och kopplar dem på samma sätt till rätt fastighet. Gå sedan vidare till att skapa hyresgästen och kopplat hyresavtalet till hyresgästen. När avtalet är aktivt kommer systemet att
genererar hyresavier per automatik baserat på när du satt startdatumet. Information som fylls i för hyresvärden hamnar på avtal och hyresavier.

Full översikt på dina fastigheter. Koppla fastigheten till en hyresvärd, självklart kan flera fastigheter kopplas till samma hyresvärd. Har du t.ex. flera ingångar på en fastighet, t.ex. 1,2,3 eller A, B, C och vill dela upp dessa i olika fastigheter kan du enkelt skapa separata fastigheter för dessa. Du fyller i den nödvändig information och väljer om du vill bifoga information om fastigheten, boendepärm, kontroller etc. Du väljer själv om dessa dokument ska vara synliga för hyresgästen eller inte.

Om andra personer behöver tillgång till en fastighet kan man enkelt lägga till användare. Man kan välja mellan endast läsbehörighet och full tillgång. Att lägga till ytterligare användare till dina fastigheter är kostnadsfritt.  

Ett hyresobjekt kan antingen vara en lägenhet, lokal, lager/förråd, parkeringsplats eller garageplats. När du skapar hyresobjektet kopplar du det till den fastigheten som den tillhör. Informationen som du anger under hyresobjektet så som antal rum, våningsplan och objektnummer kommer att synas i hyresavtalet. Du kan ange kostnader kopplade till hyresobjektet, dessa kostnader kommer att för ifyllas när du skapar ett hyresavtal men du kan redigerar dessa i avtalsverktyget.

En hyresgäst kan antingen vara en privatperson eller ett företag. Under hyresgästen anger du information så som hyresfrekvens, distributionssätt med mera. Har du en hyresgäst som hyr fler objekt från dig kan du välja att samfakturera allt på samma avi. För att ett företag ska kunna signera hyresavtal med BankID krävs det att du lägger till en firmatecknare eller avtalstecknare under hyresgästen.

Vill eller kan inte hyresgästen stå själv på hyresavtalet, lägg till en medsökande eller borgensman. Även dessa kommer att behöva signera hyresavtalet.

Du som användare kan antingen välja på att använda Tectas avtalsmaller eller ladda upp dina egna avtal. Oavsett så kan du signera båda med hjälp av BankID. Tecta tillhandahåller mallar för lägenhet, lokal, lager/förråd, parkeringsplats och garageplats.

Avtalet kopplar ihop en hyresgäst med ett hyresobjekt och ligger som grund till hyror och avisering. Självklart kan du addera om avtalet ska innehålla rabatter, med eller utan moms eller när första aviseringen ska ske.

För dig som redan har befintliga hyresavtal så behöver du ändå lägga in den informationen i Tectas system så att systemet kan hjälpa dig med att generera hyresavier. Du gör då valet ”Signera manuellt och i nästa steg bockar du i att avtalet redan är signerat. Avtalet kommer då få status ”Aktivt” och systemet vet då om att den ska generera hyresavier för detta avtal. Genereringen av hyresavier/fakturor sker per automatik av Tectas system den 1:a i sker varje månad eller kvartal beroende på inställning.

Hyresavtalet kan antingen skickas via ett SMS eller E-post om signeringen sker via BankID

Tectas system generar automatiskt hyresavierna den 1: a i varje månad eller kvartal beroende på inställningen, du som fastighetsägare ansvarar sedan för när du vill skicka ut dem till dina hyresgäster. Hyresavierna baseras på innehållet i hyresavtalet. När en hyresavi är i status ”Att hantera” kan du enkelt editera informationen om det skulle behövas.

Tecta erbjuder två integrationer mot Fortnox, antingen skickas in kopia av hyresavin till Fortnox fakturering eller så skickas konteringen till Fortnox bokföring. För det senare alternativet periodiserar vi inte bara momsen rätt, vi justerar även den när hyresgästen betalar. Använder du inte Fortnox så genererar vi en SIE-fil som du enkelt kan exportera till valt ekonomisystem. 

Du behöver själv skapa ett konto hos Fortnox för att kunna använda dig av våra integrationer.

Använder du integrationen mot Fortnox fakturering så synkas de ändringar som görs i Fortnox med Tecta och vice versa.

Tecta erbjuder två integrationer mot Fortnox, antingen skickas en kopia av hyresavin till Fortnox fakturering eller så skickas konteringen till Fortnox bokföring. För det senare alternativet så periodiserar vi inte bara momsen rätt, vi justerar även den när hyresgästen betalar.  Du integrerar systemen med varandra genom att gå till Fortnox marknadsplats och välj Tecta eller gå till Tectas marknadsplats och välja Fortnox. 

Vi erbjuder en integrationslösning med Creditsafe som tillåter dig som hyresvärd att göra en kreditkontroll på din hyresgäst innan ni ingår i ett avtal. Notera att Tecta inte ansvarar för eventuella kreditförluster kopplade till kreditkontrollen. På omfrågandekopian som går ut till kund kommer dina uppgifter som hyresvärd att synas. Notera också att du måste informera hyresgästen innan du gör en kreditkontroll.

Tecta är ett så kallat SaaS-bolag, vilket innebär att vi är en typ av molntjänst som tillhandahåller programvara över internet. Att logga in i systemet och att bli kund är helt gratis, du kan på så sätt utforska tjänsten utan att det kostar dig någonting. När du vill koppla en hyresgäst till ett hyresobjekt så behövs en licens, en licens kostar olika beroende på vilken du väljer av lägenhet, lokal, lager/förråd, parkeringsplats etc. Du kan närsomhelst uppgradera och nedgradera antalet licenser så länge de inte är bundna i hyresavtal med hyresgäster, du kan således börja med ett hyresobjekt och en hyresgäst för att testa på tjänsten innan du bestämmer dig fullt ut.

Ladda upp viktig information om fastigheten, välj om du vill att information ska vara synlig för hyresgästen eller inte.

Ladda upp viktig information om lägenheten, välj om du vill att information ska vara synlig för hyresgästen eller inte. T.ex. kvitton för inköp, ritningar på objektet.

Besiktningar, felanmälan, uppgifter eller nyckelkvittenser. Allt du behöver för att ha koll på ditt fastighetsbestånd. Självklart kan du signera protokoll och kvittenser med BankID.

Om hyresgästen hyr flera objekt av dig som hyresvärd kan dessa samlas på en och samma avi.