Vad är kreditkontroll?

Gör en kreditkontroll ifrån Tectas system innan du skriver avtal med hyresgästen. Vi erbjuder en integrationslösning som tillåter dig som hyresvärd att göra en kreditkontroll på din hyresgäst innan ni ingår i ett avtal.