Vad är bokföring?

Alla transaktioner som sker i systemet blir till en transaktion, en transaktion kan t.ex. var ett utskick av avier/fakturor, en inbetalning eller en kredit. Alla transaktioner syns på separata rader, när du sedan exporterar dem till verifikaten så grupperas dem på verifikatserie.

Transaktioner har blivit till verifikat, det kan t.ex. vara ett verifikat för själva aviseringen och ett för periodiseringen. För att se hur verifikatet ser ut, klicka på ”ögat” under förhandsgranska. För dig som har integration mot Fortnox skickas verifikaten direkt in till Fortnox när du trycker på knappen ”Exportera till Fortnox”. För dig som inte har integrationen mot Fortnox kan du enkelt exportera SIE-filen och importera den i valt ekonomisystem, glöm inte att klicka på knappen ”Behandlad” för att verifikationen ska anses som klar. Alla verifikat som har behandlats, antingen exporterade till Fortnox eller markerade som behandlade, hamnar under ”Behandlade verifikat”, ett behandlat verifikat kan inte backas eller tas bort.

Under inställningar kan du administrera vilken verifikatserie eller kontoplan du vill ha för dina transaktioner.