Vad är rapporter?

Skapa rapporter med debiteringslistor, förfallna fodringar, vakanslistor, hyresgästsammanställningar och avtal som löper ut. Se vad som kostar pengar i er verksamhet och få kontroll över ditt bestånd. Du kan enkelt skapa rapporter och exportera dem.