Vad är en licens?

Tecta tillämpar en prenumerationsmodell, vilket innebär att du betalar för det du använder. Att logga in i systemet och att bli kund är helt gratis och du förbinder det inte till någon bindningstid. Du kan på så sätt utforska tjänsten utan att det kostar dig någonting eller att du låser upp dig i ett lång avtal. En licens behövs när du ska skapa ett hyresavtal och koppla hyresgästen till hyresobjektet, en licens varierar i kostnad beroende på vilken typ av objekt det är du ska hyra ut. En licens behövs under hela avtalsperioden. Skulle det vara så att hyresobjektet står outhyrt, så kan du ta bort licensen. När du senare har ett en hyresgäst som du ska skriva avtal med så lägger du bara till licensen igen. Du kan närsomhelst uppgradera och nedgradera antalet licenser så länge de inte är bundna i hyresavtal med hyresgäster, du kan således börja med ett hyresobjekt och en hyresgäst för att testa på tjänsten innan du bestämmer dig fullt ut.