Versionshistorik

Version 1.2

2024-01-15

 • I integrationen mot Fortnox Fakturering inkluderar vi nu även periodisering
 • Skicka hyresavier till Fortnox Fakturering är snabbare än tidigare.
 • När du skapar en engångsfaktura hämtas hyresgästens information dvs hyra etc per automatik.
 • I ”pop upen” Uppsägningar i kontrollpanelen ser du nu också inflyttande hyresgäst samt inflyttningsdatum.
 • Vi har adderat följande rapporter
  • Reskontralista
  • Depositionslista
  • Kontoanalys
 • Allmänna förbättringar och buggfixar.

Version 1.1

2023-12-15

 • Vi har förbättrat och gjort sökfunktionen snabbare.
 • Du kan nu inaktivera ett hyresobjekt. t.ex. vid en renovering eller ombyggnad. Historiken finns kvar på hyresobjektet men det exkluderas i rapporter etc.
 • Vyerna, Avtal och Avisering under Fastighet, Hyresobjekt och Hyresgäst har förbättras och blivit snabbare att ladda.
 • Vi har lanserat en ny uppdatera rapportmodul, fler rapporter kommer inom kort.
 • Vi har gjort filterfunktionen under Avisering bättre.
 • Till lägenhetsavtalet har vi adderat Särskilda villkor, där kan kunden själv ange vilken information den vill.
 • Vi har lagt till så att du kommer åt chatten även inne i systemet.
 • Samt allmänna buggfixar samt förbättringar