Bokföring

Med Tecta genererar enkelt verifikationer, justerar moms utefter inbetalning samt automatiserar periodiseringar. Vi erbjuder dessutom automatisk integration till Fortnox samt export av SIE-filer.

Hur förenklar jag min bokföring?

Bokföring i Tecta är enkelt. Av transaktioner som sker i systemet skapas en verifikation. En transaktion kan exempelvis var ett utskick av avier/fakturor, en inbetalning eller en kredit. När ett verifikat har skapats kan du sedan exportera och gruppera dem enligt din valda verifikationsserie, vilket för att förenkla ditt bokföringsarbete. Under Inställningar kan du administrera vilken verifikationsserie eller kontoplan du vill ha för dina transaktioner.

Integration mot Fortnox Bokföring

För dig som har integration mot Fortnox Bokföring skickas verifikaten direkt in till programmet när du trycker på knappen ”Exportera till Fortnox”. För dig som inte har integrationen mot Fortnox Bokföring kan du enkelt exportera SIE-filen och importera den i valt ekonomisystem. Glöm då inte att klicka på knappen ”Behandlad” för att verifikationen ska anses som klarmarkerad. Ett behandlat verifikat kan inte backas eller tas bort.

Så fungerar bokföringsmetod vid lokaluthyrning i Tecta

Generellt sett är uthyrning av fastigheter undantagen från moms. Dock finns det vissa förutsättningar som gör att uthyrningsverksamhet är momspliktig. Utgående moms redovisas i regel enligt två metoder för redovisning: faktureringsmetoden samt kontantmetoden. Vid uthyrning av lokaler finns dock en avvikelse för hur moms ska hanteras. Momsen för uthyraren eller lokalhyraren ska inte redovisas enligt regelverket för ”vanlig” försäljning av varor eller tjänster, som alltid redovisas vid fakturering eller betalning.
Hyror ska istället redovisas efter en händelsekedja enligt nedan:
  1. När hyresgästen betalar.
  2. Om inte hyran är betald ska momsen redovisas för den period hyran avser.
De bokföringsordrar som skapas genom Tecta är anpassade för att hantera er redovisning av utgående moms rätt och riktigt. I Tecta kan du välja om du använder faktureringsmetoden eller kontantmetoden.

Faktureringsmetoden

Vid faktureringsmetoden kommer utgående moms läggas på ett vilande momskonto när en hyresavi skickas ut till era hyresgäster. När hyresgästen i sin tur betalar fakturan redovisas momsen på den månad betalningen sker. Då blir den moms som tidigare legat som vilande vänd till utgående moms i bokföringen. Om hyresgästen däremot inte betalar fakturan, kommer momsen ändå redovisas för den period hyran avser.

Kontantmetoden

Vid bokföringsmetoden kommer momsen vid utskickad hyresavi inte hanteras i er redovisning utan enbart i Tectas fastighetssystem. Först när en hyresgäst betalar hyran redovisas utgående moms samtidigt som er intäkt redovisas i bokföringen. Om hyresgästen däremot inte betalar fakturan, kommer momsen ändå redovisas för den period hyran avser.

Periodisering

Oavsett bokföringsmetod kommer hyresavier som avser ett kvartal momsföras månadsvis med hjälp av automatisk periodisering. Med andra ord, intäkterna hanteras för både bostäder och lokaler och hamnar därmed alltid på rätt period.

Momsrapportering

När du bedriver uthyrning av lokaler och tar ut en momsrapport från ditt bokföringssystem finns i regel alltid avvikelser. Man kan därför behöva räkna om vad som ska stå i ruta 08. Det som hamnar i ruta 10 för utgående moms är det Tecta avser vara det korrekta beloppet för redovisning till Skatteverket. För att få rätt belopp i ruta 08 så tar du det belopp som står i ruta 10 för utgående moms dividerat med momssatsen, dvs 0,25. På så sätt kan du se till att din rapport blir korrekt, och att du rapporterar rätt siffror till Skatteverket.
 
Vid vidarefakturering till hyresgäst av el, värme eller vatten ska dessa beläggas med moms det finns individuell mätare i varje lägenhet, men endast om det finns en mätning av varje objekt. Detta innebär att en artikel för den sortens debitering ska vara med moms. Vid debitering av kostnader för el, värme och vatten fördelat efter en schablon som exempelvis kvadratmeter debiteras detta utan moms om hyresobjektet är utan moms.
Spela video om Tecta Bokföring Video

Molnbaserat fastighetssystem

En effektiv och lönsam vardag för fastighetsägare

Tecta låter er jobba mot samma mål med förbättrad översikt, smarta integrationer och flexibel prissättning. Som fastighetssystem borde vara.

Förenkla hanteringen av allt från bestånd till teknisk och ekonomisk förvaltning

Spara tid med färdiga mallar och automatiska utskick och kreditkontroller

Förbättra din planering och förvaltning med verktyg som alla kommer åt, överallt

Se dina nyckeltal när som helst, och automatisera din bokföring med Fortnox

Om det inte skulle vara nog får du dessutom:

Räkna ut din månadskostnad

Objekt
Antal

Lokaler

Lägenheter

Lager / Förråd

Garageplatser

Parkeringsplatser

Ditt pris

0 kr / mån

Lokaler

0 kr

Lägenheter

0 kr

Lager / Förråd

0 kr

Garageplatser

0 kr

Parkeringsplatser

0 kr

Total antal objekt: 0

Månadskostnad: 0 kr