Driftnetto – beräkna enkelt med vår mall

driftnetto-excel

Inom fastighetsförvaltning är driftnetto ett avgörande mått, och ett av de viktigaste verktygen för framgång i branschen. Driftnetto, även känt som Net Operating Income (NOI) internationellt, är ett av de mest använda nyckeltalen inom fastighetsbranschen både i Sverige och globalt. Driftnetto är det ekonomiska överskott som återstår efter att alla drifts-, underhålls- och skattekostnader dragits av från hyresintäkterna för en fastighet. Detta mått visar fastighetens lönsamhet och används av fastighetsägare och investerare för att bedöma fastighetens värde och potential.

Driftnetto – Net Operating Income (NOI)

Det är ingen tillfällighet att driftnetto är ett så utbrett nyckeltal. Driftnetto är ett sätt att mäta fastighetens lönsamhet och spåra dess utveckling över tid. Det är också ett sätt att fastställa fastighetens marknadsvärde på ett enkelt sätt. Dessutom kan du med hjälp av driftnetto jämföra olika fastigheter för att identifiera områden för kostnadsbesparingar. Genom att hålla koll på nyckeltalet kan du inte bara förbättra din resultaträkning, utan även öka värdet på din fastighet.

Direktavkastning – vad är det?

Ett annat vanligt nyckeltal inom fastigheter är direktavkastning. Direktavkastningen bestäms bland annat av fastighetens läge, skick och vilka hyresavtal som finns i koppling till fastigheten. I Sverige ligger direktavkastningen på fastigheter oftast mellan 2 till 8 % . Nyckeltalet visar vilket överskott en fastighet genererar idag i förhållande till sitt marknadsvärde och kan beräknas med hjälp av driftnettot.

Så kan du använda driftnetto för att stärka effekten av din fastighetsförvaltning

Genom att följa driftnettot över tid kan du upptäcka trender och potentiella problem i din verksamhet. Om du ser återkommande mönster av minskad lönsamhet kan du vidta åtgärder i tid för att motverka detta. Exempelvis om driftnettot avslöjar höga underhållskostnader kan det vara dags att utvärdera leverantörer och tjänster. Kanske finns det mer kostnadseffektiva alternativ? Att optimera interna processer kan också spara både tid och pengar.

Ett korrekt uträknat driftnetto ger dig underlag för att identifiera lönsamma investeringsmöjligheter och starka förhandlingspositioner vid försäljning. Siffrorna talar för sig själva, och med rätt data kan du göra välgrundade beslut. Genom att jämföra driftnettot för dina fastigheter eller potentiella investeringar kan du identifiera de mest lönsamma objekten och använda dem som referens för att förbättra andra fastigheter.

Förbättra driftnettot med Tecta

Effektiv tidshantering är avgörande för att hålla nere driftkostnaderna. Att snabbt och enkelt kunna se trender och identifiera förbättringsområden kan vara nyckeln till framgång. Genom Tecta är det inte bara enkelt att räkna ut nyckeltal såsom driftnetto. Tecta är designat för att ge dig tydliga och användbara insikter utan att du behöver spendera dagar på att gräva i gamla dokument. På så sätt kan du eliminera onödig administration och fokusera på förvaltningen. Vidare anpassar sig Tecta efter dina behov. Du betalar endast för de objekt du lägger till, vilket gör att du kan hålla kostnaderna nere och fokusera på att öka ditt driftnetto.

Räkna ut ditt driftnetto idag!

Genom att förstå och effektivt använda driftnetto kan du inte bara förbättra din fastighetsförvaltning utan också maximera dina investeringar och öka lönsamheten i din fastighetsportfölj. De siffror du behöver ta fram för att kunna beräkna driftnetto är följande:

  • Hyresintäkter
  • Driftskostnader
  • Underhållskostnader
  • Fastighetsskatt
  • Uthyrningsbar area
  • Fastighetens marknadsvärde

Ladda ner vår beräkningsmall i excelformat för en enkel beräkning av driftnetto.

Fyll i formuläret så skickar vi Excel-dokumentet till dig: