Vad är avisering?

Tectas system generar automatiskt hyresavierna den 1: a i varje månad eller kvartal beroende på inställningen, du som fastighetsägare ansvarar sedan för när du vill skicka ut dem till dina hyresgäster. Hyresavierna baseras på innehållet i hyresavtalet. När en hyresavi är i status ”Att hantera” kan du enkelt editera informationen om det skulle behövas.

Tecta erbjuder två integrationer mot Fortnox, antingen skickas in kopia av hyresavin till Fortnox fakturering eller så skickas konteringen till Fortnox bokföring. För det senare alternativet periodiserar vi inte bara momsen rätt, vi justerar även den när hyresgästen betalar. Använder du inte Fortnox så genererar vi en SIE-fil som du enkelt kan exportera till valt ekonomisystem. 

Du behöver själv skapa ett konto hos Fortnox för att kunna använda dig av våra integrationer.

Använder du integrationen mot Fortnox fakturering så synkas de ändringar som görs i Fortnox med Tecta och vice versa.

Har du inte Fortnox så genererar vi en SIE-fil som du enkelt kan exportera till valt ekonomisystem.