Vad är en fastighet?

Efter att du har skapat en hyresvärd, skapar du en fastighet. Fastigheten kopplas fastigheten, flera fastigheter kan kopplas till samma hyresvärd. Har du t.ex. flera ingångar på en fastighet, t.ex. 1,2,3 eller A, B, C och vill dela upp dessa i olika fastigheter kan du enkelt skapa separata fastigheter för dessa. Du fyller i den nödvändig information och väljer om du vill bifoga information om fastigheten, det kan t.ex. vara en boendepärm, besiktningsprotokoll osv. Du väljer själv om dessa dokument ska vara synliga för hyresgästen eller inte.