Vad är en hyresvärd?

En hyresvärd är i regel den person/firma som äger fastigheten. En hyresvärd behövs i vårt system då fastigheten, hyresobjekten, hyresgästen, kontrakten och aviseringen kopplas samman med hyresvärden.

Du börjar med att skapa en hyresvärd, hyresvärden kopplas sedan till fastigheten. Har du flera ingångar på fastigheten, t.ex. 1,2,3 eller A, B, C och vill dela upp dessa behöver du skapa separata fastigheter. Du kan
dock koppla alla till samma hyresvärd.

Du skapar sedan hyresobjekten och kopplar dem på samma sätt till rätt fastighet. Gå sedan vidare till att skapa hyresgästen och kopplat hyresavtalet till hyresgästen. När avtalet är aktivt kommer systemet att
genererar hyresavier per automatik baserat på när du satt startdatumet. Information som fylls i för hyresvärden hamnar på avtal och hyresavier.