Vad är ett hyresobjekt?

Ett hyresobjekt kan antingen vara en lägenhet, lokal, lager/förråd, parkeringsplats eller garageplats. När du skapar hyresobjektet kopplar du det till den fastigheten som den tillhör. Informationen som du anger under hyresobjektet så som antal rum, våningsplan och objektnummer kommer att synas i hyresavtalet. Du kan ange kostnader kopplade till hyresobjektet, dessa kostnader kommer att för ifyllas när du skapar ett hyresavtal men du kan redigerar dessa i avtalsverktyget.