Vad är en hyresgäst?

En hyresgäst kan antingen vara en privatperson eller ett företag. Under hyresgästen anger du information så som hyresfrekvens, distributionssätt med mera. Har du en hyresgäst som hyr fler objekt från dig kan du välja att samfakturera allt på samma avi. För att ett företag ska kunna signera hyresavtal med BankID krävs det att du lägger till en firmatecknare eller avtalstecknare under hyresgästen.

Vill eller kan inte hyresgästen stå själv på hyresavtalet, kan du lägga till en säkerhet det kan t.ex. vara en medsökande eller borgensman. Även dessa kommer att behöva signera hyresavtalet.
Om hyresgästen är ett företag och hyresavtalet ska signeras digital behöver du lägga till en avtalstecknare eller firmatecknare.