Vad är marknadsplatsen?

I Marknadsplatsen har vi samlat tilläggstjänster som förbättrar och förenklar din administration. Lägg till tjänster för att minimera din administration för dina fastigheter. Marknadsplatsen utökas hela tiden och vi gör hela tiden förbättringar för att minimera din administration. Välj den eller dem integrationer som passar din verksamhet, aktivera och låt Tecta sköta ditt fastighetsbestånd.

När det är dags att betala, så är kostnaden för tillagd tjänst tillagd i din Tectafaktura.