Vad är samlingsavi?

Om hyresgästen hyr flera objekt av dig som hyresvärd kan dessa samlas på en och samma avi. Dvs hyr hyresgästen t.ex. en lägenhet och en parkeringsplats eller förråd samlas allt detta på en avi istället för två.