Att säga upp eller vräka en hyresgäst

Tecta - Att säga upp eller vräka en hyresgäst

Att säga upp kontraktet

En hyresvärd kan säga upp kontraktet med en hyresgäst av olika anledningar. En uppsägning kan exempelvis ske om hyresgästen inte sköter sig, om det uthyrda objektet används för andra saker än vad den är avsedd till enligt avtal, eller om otillåten andrahandsuthyrning sker. Vidare anledningar kan vara slarv med hyresbetalningar, eller om andra villkor och omförhandlingar sker.

Tidsfrist och villkor vid uppsägning

Uppsägningen måste ske i enlighet med uppsägningstiden för att kontraktet inte automatiskt ska förlängas. En uppsägning måste dessutom innehålla skäl för att det inte förlängs, samt information om att hyresgästen kan använda hyresnämnden för medling om denne inte går med på uppsägningen. Det är viktigt att hyresvärden har goda skäl till uppsägning eftersom hyresgästen i vissa fall kan ha rätt till ekonomisk kompensation om avtalet inte förlängs. Bra att veta kan också vara att hyresskulder preskriberas två år efter att hyresgästen flyttat från lokalen.

Uppsägning eller vräkning

Som hyresvärd kan du redan en dag efter att en hyresavi förfallit utan betalning meddela uppsägningen av ett hyresavtal med hjälp av en delgivningsman. Därefter kan hyresvärden skicka en ansökan om handräckning till Kronofogden för att vräka hyresgästen. En vräkning innebär att en hyresgäst måste flytta på begäran av hyresvärden. Invänds inte uppsägningen av hyresgästen kommer Kronofogden vräka hyresgästen. Invänder hyresgästen däremot uppsägningen behöver den prövas och fastställas innan Kronofogden kan vräka hyresgästen.

Grunder för vräkning

För att en vräkning ska kunna genomföras måste det finnas besittningsbrytande grunder för vräkning. Med besittningsbrytande grund menas att hyresgästen har gjort sig skyldig till avtalsbrott. Det kan exempelvis handla om att gästen inte har betalt hyran, eller att denne har orsakat upprepade störningar. Vidare ligger bevisbördan för detta hos hyresvärden som vid besittningsbrytande grunder måste föra journal om dessa.

Åtgärder innan och vid vräkning

När du upplever problem med en hyresgäst som du anser borde leda till vräkning måste du gå igenom ett antal steg.

1. Som hyresvärd måste du skriftligen be hyresgästen om bättring innan faktisk vräkning.

2. Sker inte bättring lämnas ärendet för prövning om vräkning hos Hyresnämnden.

3a. Bor hyresgästen utan barn under 16 år lämnas Hyresnämndens vräkningsbeslut till Kronofogden.

3b. Bor hyresgästen tillsammans med barn under 16 år måste Socialtjänsten i samma kommun meddelas vräkningen. När de i sin tur bekräftat kan vräkningsbeslut lämnas till Kronofogden.

4. Vräkningen genomförs av Kronofogden.

Nyfiken på att se hur Tecta kan förenkla din förvaltning?

Kom igång med Tectas fastighetssystem och aviseringsservice eller inkassoservice redan idag! Vi hjälper små till stora fastighetsägare med allt mellan avisering till avhysning. När i ledet behöver du hjälp?

Kontakta oss för mer information eller prova Tecta gratis redan idag.