Avisering och inkasso – så fungerar processen

Tecta-En-Inloggning

Du ska kunna ta betalt för dina fastigheter utan att kundrelationen tar skada. Detta är något som vi på Tecta tar på allvar. Därför har vi en integration med företaget Finansia. Integrationen innebär att du kan automatisera dina processer för aviserings- och inkassohantering.

Aviseringsservice via Tecta

Vår aviseringsservice gör att det blir ännu enklare för dig att hantera din administration som fastighetsägare. Genom vår integration mot Finansia kan vi hantera din avisering åt dig. Det enda du behöver göra är att ange när du vill att avierna ska skickas och till vem. Därefter genereras automatiskt hyresavier varje månad eller kvartal.

Vad aviseringsservicen sedan innebär är att vi i samarbete med Finansia sköter distribution, avprickning av inbetalningar samt påminnelsehantering. Betalar hyresgästen inte, trots upprepade påminnelser, sköter även Finansia inkasso och ärenden till Kronofogden, helt automatiserat. På så sätt får du mer tid över till viktigare saker – ditt företag. Du hittar aviseringsservice på vår marknadsplats.

Vill du automatisera ditt aviseringsarbete snäppet längre kan du koppla din hantering av fastigheter till bokföringen. Tectas system generar nämligen bokföringsverifkationer som du antingen automatiskt flyttar över till bokföringsprogrammet Fortnox via vår integration eller laddar ner via SIE-fil att importera i valfritt program.

Inkassoservice via Tecta

Vi har sagt det förr och vi säger det igen, du ska kunna ta betalt utan att dina relationer tar skada. Men att behöva driva in skulder kan ofta tära på kundrelationen och kan dessutom vara både tröttsamt och tidskrävande. Dina kundrelationer är lika viktiga för oss som de är för dig. Därför erbjuder vi inkassoservice via samma partner som för aviseringsservice – Finansia.

För dig som fortsatt vill sköta distribution, avprickning och påminnelsehantering men till och från behöver hjälp med inkasso och ärenden till kronofogden så finns vår inkassoservice som enskild tjänst.

  1. Markera de ärenden som du vill skicka vidare till inkasso.
  2. Vi tar ärendet vidare till inkasso.
  3. Vi informerar via brev att inkassot är förfallet och att nästa steg därmed är ett betalningsföreläggande.
  4. Vi skickar ärendet till Kronofogden

Vi ser gärna att din kund får fler chanser att betala. Därför påminner vi en eller två gånger extra innan det börjar kosta ännu mer för din kund. Du hittar inkassoservice på vår marknadsplats.

Uppsägning eller vräkning – hur ska det gå till?

I ett företag kan det finnas vissa samarbeten som helt enkelt inte fungerar. Samma sak är det med samarbetet mellan hyresvärd och hyresgäst. En hyresvärd kan säga upp kontraktet med en hyresgäst av olika anledningar. Vid uppsägning är det dock viktigt att hyresvärden har goda skäl till uppsägning. Om hyresvärd och hyresgäst inte kan enas om att avtalet ska sägas upp kan en hyresvärd ansöka om vräkning. För att en vräkning ska kunna utföras måste det dock finnas besittningsbrytande grunder för vräkning, alltså att hyresgästen har gjort sig skyldig till avtalsbrott.

När du som hyresvärd behöver avsluta en relation med en hyresgäst är det viktigt att du går tillväga på rätt sätt. Ladda ner checklistan nedan för att få reda på mer om uppsägning och vräkning.

Fyll i formuläret så skickar vi PDF:en till dig