Förenkla din bokföring och momshantering med Tecta

Förenkla Din Bokföring Och Momshantering Med Tecta

Frivillig beskattning

Generellt sett är uthyrning av fastigheter undantagen från moms. Dock finns det vissa förutsättningar som gör att uthyrningsverksamhet är momspliktig. Detta kallas frivillig beskattning. Detta innebär i princip att en fastighetsägare kan välja om uthyrningen av lokaler ska vara belagda med moms eller inte. Om en lokal räknas som momspliktig innebär det att 25 % i moms adderas på hyran. I gengäld får moms på inköp av tjänster såsom el, vatten, underhåll och övriga förvaltningskostnader göras avdrag på.

Val av bokföringsmetod

Moms redovisas i regel enligt två metoder för redovisning:

  • Faktureringsmetoden
  • Kontantmetoden

Dessa regelverk för hur man hanterar sin redovisning anmäls till Skatteverket och avser både ingående och utgående moms. Faktureringsmetoden innebär att moms bokförs på fakturadatum, medan kontantmetoden innebär att moms bokförs vid fakturans betaldatum.

Bokföringsmetod vid lokaluthyrning

Vid uthyrning av lokaler finns dock en avvikelse för hur moms ska hanteras. Momsen för uthyraren eller lokalhyraren ska inte redovisas enligt regelverket för ”vanlig” försäljning av varor eller tjänster, som alltid redovisas vid fakturering eller betalning.

Hyror ska istället redovisas efter en händelsekedja enligt nedan:

  1. När hyresgästen betalar.
  2. Om inte hyran är betald ska momsen redovisas för den period hyran avser.

Bokföra moms genom Tecta

De bokföringsordrar som skapas genom Tecta är anpassade för att hantera er redovisning av utgående moms rätt och riktigt. I Tecta kan du välja om du använder faktureringsmetoden eller kontantmetoden.

Faktureringsmetoden

Om du i Tecta angett att du använder faktureringsmetoden kommer utgående moms läggas på ett vilande momskonto när en hyresavi skickas ut till era hyresgäster. När hyresgästen i sin tur betalar fakturan redovisas momsen på den månad betalningen sker. Då blir den moms som tidigare legat som vilande vänd till utgående moms i bokföringen.

Om hyresgästen däremot inte betalar fakturan, blir den vilande momsen för aktuell period vänd till utgående moms. Detta betyder alltså att oavsett om hyran blir betald eller inte, ska momsen redovisas för den period hyran avser. Om en hyresavi avser ett kvartal vänder vi utgående momsen månadsvis med hjälp av så kallad periodisering. Detta sker automatiskt.

Kontantmetoden

Om du i Tecta angett att du använder bokföringsmetoden kommer momsen vid utskickad hyresavi inte hanteras i er redovisning utan enbart i Tectas fastighetssystem. Först när en hyresgäst betalar hyran redovisas utgående moms samtidigt som er intäkt redovisas i bokföringen.

Om en hyresgäst inte betalar hyran redovisas utgående momsen samt intäkten för aktuell period. Detta betyder alltså att oavsett om hyran blir betald eller inte, ska momsen redovisas för den period hyran avser. Om en hyresavi avser ett kvartal kommer omsättning samt utgående moms redovisas på varje månad (automatisk periodisering).

Momsrapportering

När du bedriver uthyrning av lokaler och tar ut en momsrapport från ditt bokföringssystem finns i regel alltid avvikelser. Avvikelser sker på grund av att intäkterna i redovisningen är kopplat till intäktskonton. Dessa fångas upp i momsrapporten i ruta 08. Man kan säga att det är själva underlaget för uthyrningen som visas i rutan. Om intäkterna är periodiserade kan inte dessa intäkter matcha med den utgående momsen som fångas upp från huvudboken. Man kan därför behöva räkna om vad som ska stå i ruta 08.

Det som hamnar i ruta 10 för utgående moms är det Tecta avser vara det korrekta beloppet för redovisning till Skatteverket. För att få rätt siffra i ruta 08 så tar du det belopp som står i ruta 10 för utgående moms dividerat med momssatsen, dvs 0,25. På så sätt kan du se till att din rapport blir korrekt, och att du rapporterar rätt siffror till Skatteverket.

Nyfiken på att se hur Tecta kan förenkla din fastighetsförvaltning?

Kontakta oss för mer information eller prova Tecta gratis redan idag.