Fastighetsskatt: så beräknas den och då ska den betalas in

Ladda Hem Vår Mall För Hyreskontrakt Gratis

Om du äger en fastighet måste du enligt lag varje år betala en fastighetsavgift eller fastighetsskatt. Underlaget för denna skatt eller avgift regleras i din inkomstdeklaration, och ingår i din slutliga skatteberäkning. Med andra ord ska den inte betalas in separat, men är ändock viktig att ha koll på. Den som äger fastigheten den 1 januari respektive år ska betala fastighetsavgiften eller fastighetsskatten för hela det inkomståret.

Fastighetsavgift eller fastighetsskatt

För bostäder, alltså småhus och bostadsdelen av hyreshus gäller regler om fastighetsavgift. Ett småhus kan exempelvis vara en fastighet såsom en villa, ett radhus eller ett fritidshus. Också obebyggda tomter som är avsedda att bebyggas med någon typ av småhus räknas som en småhusfastighet och ska därmed åläggas fastighetsavgift. Vad avgiften för respektive år blir beräknas med hjälp av taxeringsvärdet på fastigheten. Beloppet kan dock aldrig överstiga ett bestämt takbelopp. För övriga fastigheter såsom kommersiella lokaler och industrienheter, men också för byggnader under uppförande och obebyggd mark gäller regler om fastighetsskatt. Vad fastighetsskatten landar på beror på fastighetens taxeringsvärde och vilken typ av fastighet det är.

Vad grundas avgiften eller skatten på?

Fastighetsskatten och fastighetsavgiften grundas på fastighets­taxeringen och är en viss procent av taxeringsvärdet för mark och byggnader. Vilken procentsats skatten blir på beror på vilken slags fastighet som är i fråga. För fastighetsavgiften gäller dessutom särskilda takbelopp. Inkomstskatten bestäms av hur en fastighet används medan fastig­hetsskatten respektive fastighetsavgiften bestäms av hur en fastighet taxeras.

Fastighetsskatt för hyreshus

Först och främst, vad som räknas som ett hyreshus beror på den faktiska användningen som då styr om det rör sig om ett hyreshus eller inte. Vanligtvis när man talar om fastighetsskatt eller fastighetsavgift för hyreshus gäller det sådana byggnader som är inrättade till bostad åt minst tre familjer eller till kontor, butik, hotell och restaurang eller liknande. Men när man talar om inkomstbeskattningen kan hyreshus även vara andra typer av byggnader än ”vanliga” hyreshus. Exempelvis kallas hyreshus och tomtmark för hyreshus samt exploateringsmark för hyreshus­bebyggelse i allmänhet för hyreshusenheter. Dessutom kan ett småhus med bara en lägenhet vara hyreshus, om det inte är till för ägarens permanenta boende eller fritids­boende.

Skatt eller avgift oavsett privatbostad eller näringsfastighet

För fastighetsskatten respektive fastighetsavgiften har det inte någon betydelse hur fastig­heten i sig inkomstbeskattas, den är densamma oberoende av om fastigheten är en privatbostad eller en näringsfastighet. Det har inte heller någon betydelse om fastig­heten tillhör en aktiv eller passiv näringsverksamhet.

Få koll på dina fastigheter med Tecta

Vi på Tecta jobbar för en effektiv och lönsam vardag för fastighetsägare. Genom vårt molnbaserade program kan du få full koll på dina fastigheter. Ladda upp viktig information om fastigheten och välj om du vill att information ska vara synlig för hyresgästen eller inte. Tecta låter er jobba mot samma mål med förbättrad översikt, smarta integrationer och flexibel prissättning. Smart, smidigt och enkelt – som ett fastighetssystem borde vara.